Måndag

10:00

Jakt och viltmed Jalle Karlsson och Sören Kjellgren,

12:00

Allt eller ingetmed Göran Lundin Uppehåll

18:00

Eva’s Mallacåmed Eva Andersson

20:00

Tisdag

12:00

Lunchrondenmed Bertil Guve & Lasse Svensson

20:00

Onsdag

12:00

Dansbandsmixmed Mårten Carlsson

19:00

Torsdag

11:00

Nannas Vibbarmed Nanna Nilsson, jämna veckor

14:00

Gäst hos Hassemed Hans Andersson

19:00

Rockkvällmed Mårten Carlsson

Fredag

15:00

DJ Pacemakermed Daniel Urdell

22:00

Lördag

13:00

14:00

16:00

17:00

19:00

Söndag

10:00

16:30

Radiokyrkanmed Anne-Lill & Roger Eriksson

Orginalsponsorer

Samarbetspartners

Light Sponsorer