Jakt och Vilt

Med Jarl "Jalle" Karlsson och Sören Kjellgren

Programansvarig

Har du frågor eller önskemål angående Jakt och Vilt så kontakta mig på jaktochvilt@radiowix.se.

Orginalsponsorer

Samarbetspartners

Light Sponsorer